Page 3 - PODUZETNICA_WEB
P. 3
Ja (ne) mogu biti poduzetnica
Sanela Dropulić, Ivana Radić

Vlastita naklada:
Davor Škrlec

Urednik:
Davor Škrlec

Urednik fotografije:
Dražen Stopić

Lektura:
Ivana Karanikić

Recenzenti:
Davor Škrlec
Gordana Deranja

Grafičko oblikovanje i tisak:
Alfacommerce d.o.o., Zagreb

Naklada:
1000 komada

Knjiga je tiskana sredstvima Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a
u Europskom parlamentu i nije namijenjena za prodaju.

Zagreb, 2016.

ISBN 978-953-59335-0-2

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i
sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000948358.
   1   2   3   4   5   6   7   8