Page 4 - PODUZETNICA_WEB
P. 4
prof. dr. sc. Davor Škrlec

Kad bi nas pitali što je najveće bogatstvo jedne države, ponuđeni
odgovori bi vjerojatno bili različiti od osobe do osobe. Za neke su
to prirodni resursi i prostranstva, za druge jaka industrija ili nešto
treće. No, ono što doista čini najveće bogatstvo svake države jesu
njezini ljudi i društvo u cjelini. Nisu nam potrebni posebni dokazi
da primijetimo da su najrazvijenije zemlje svijeta one koje najviše
ulažu u obrazovanje svojih ljudi i maksimalnu inkluziju svih po-
jedinaca. Te su države prepoznale potencijal koje svako moderno i
progresivno društvo mora prepoznati da bi se nosilo sa sve većim
globalnim izazovima. Snažno društvo je ono koje poštuje različitost,
a različitost je bogatstvo u svakom smislu. Važno je stoga odma-
knuti se od uvriježenih stereotipa i predrasuda te kao čovječanstvo
dosegnuti višu razinu svijesti koja nas je i kroz povijest vodila do
pozitivnih promjena.

Upravo na tom tragu, shvaćanje važnosti uloge žena u sveukupnim
ekonomskim odnosima može dodatno potaknuti razvoj malog i
srednjeg poduzetništva na kojem uostalom počiva većina gos-
podarstava Europske unije. Da bismo uhvatili korak s uspješnim
zemljama, svoj uspjeh moramo graditi na čvrstim temeljima koji
će obuhvatiti sav potencijal postojećeg poduzetničkog duha te ga
kontinuirano ohrabrivati i poticati. Osnaživanje žena u društvu,
kao jedan od UN-ovih ciljeva održivog razvoja, ne treba promatrati
samo kao prioritet zemalja u razvoju već kao važan segment gospo-
darskih aktivnosti svake države. U Hrvatskoj je potrebno i s najviše
razine poslati poruku koja će jasno i nedvosmisleno podržati žene
u njihovim poduzetničkim poduhvatima te kontinuirano ulagati u
obrazovanje i edukaciju.

Ova knjiga je koristan doprinos tom cilju te na jednostavan način
potiče i motivira žene u odluci da se upuste u poduzetničke vode.
Prepreke na tom putu promatra i kao izazove i kao prilike za dodatnu

3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9