Page 5 - PODUZETNICA_WEB
P. 5
izgradnju vlastitih vještina i mogućnosti koje nas u konačnici čine
potpunom osobom spremne za velike stvari. Taj duh uvijek tjera
naprijed i unaprjeđuje ne samo žene kao poduzetnice već cjelokupno
društvo. Vjerujem kako će sadržaj ove knjige zasigurno biti koristan
i muškom dijelu poduzetničke populacije u svrhu boljeg razumije-
vanja i komunikacije unutar poslovnih procesa.

prof. dr. sc. Davor Škrlec
zastupnik u Europskom parlamentu

Gordana Deranja

Brojne studije o ulozi i doprinosu poduzetnica pokazuju kako veća
poduzetnička aktivnost žena ima pozitivan učinak na nacionalnu
ekonomiju, jača stabilnost društva i povećava blagostanje.

Sve je više inicijativa koje se pokreću i u našoj zemlji koje su usmje-
rene ka poticanju ženskog poduzetništva i općenito osnaživanju žena
te postizanju veće ravnopravnosti muškaraca i žena u poslovnome
svijetu. U nekoliko takvih inicijativa uključena je i Hrvatska udruga
poslodavaca. HUP se kroz svoje aktivnosti i javno djelovanje kon-
tinuirano zalaže za poticanje poduzetništva i stvaranje pozitivne
poduzetničke klime. Više poduzetnika, a to znači i više poduzetnica,
za nas u HUP-u je nesumnjivo cilj za koji se svi trebamo zalagati jer
nas vodi snažnijoj i jačoj ekonomiji, a onda i kvalitetnijem društvu.
Iako se pomaci prema ravnopravnijem odnosu žena i muškaraca
vide, još smo jako daleko od postizanja pune jednakosti. I po pitanju
zastupljenosti na rukovodećim pozicijama i po pitanju visine plaća
(za iste su poslove muškarci i dalje bolje plaćeni) pa i po pitanju
dostupnosti podrške i potpora kojima se potiče razvoj poduzetništva.

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10